WWW.SZS.LUKOW.PL
SZKOLNY ZWIAZEK SPORTOWY - POWIAT ΣKOWSKI
 
News & Updates
         Powiatowy Szkolny Zwi您ek Sportowy w ㄆkowie
zwraca si z uprzejm pro軸,  o zabezpieczenie 鈔odk闚 finansowych na wpisowe 
za  bie膨cy rok szkolny  w wysoko軼i 100z  (szko造 ma貫 do 100 uczni闚 - 50 z) 
dla uczni闚 bior帷ych udzia  w rozgrywkach prowadzonych przez SZS.
 
         W przypadku Zespo堯w Szk馧 wp豉ty dokonuj oddzielnie poszczeg鏊ne 
jednostki pedagogiczne.  
         informujemy, 瞠 zgodnie z uchwa陰 podj皻 przez Zarz康 PSZS w dn. wrze郾ia 2005 
wpisowe b璠zie przeznaczone na ubezpieczenie uczestnik闚 zawod闚 
gminnych, miejskich i powiatowych oraz na prowadzenie biura.
        Nieuiszczenie wy瞠j wymienionej wp豉ty na konto PSZS w ㄆkowie jest r闚noznaczne 
z niedopuszczeniem  szko造 do zawod闚 organizowanych przez SZS  
na wszystkich szczeblach rywalizacji sportowej (陰cznie z powiatem)
        Uchwa喚 podj皻o na podstawie decyzji jaka zapad豉 na zebraniu LW SZS w Lublinie, 
kt鏎e odby這 si w Krasnobrodzie  na pocz徠ku czerwca ubieg貫go roku.        
       W wyniku podj皻ej uchwa造, szko造 (o ile zarz康y powiatowe podejm stosown uchwa喚)  
s zobowi您ane wp豉ca wpisowe na konto powiatowych szkolnych zwi您k闚 sportowych 
z czego 50 % sumy pozostaje w powiatach, 
a drugie 50 % jest przelewane na konto LW SZS w Lublinie.       
        Ta decyzja ma wspom鏂 lokalne zwi您ki sportowe oraz wyeliminowa szko造, 
kt鏎e nie ponosz 瘸dnych koszt闚, bior帷 udzia w zawodach.
        Pierwsze zawody szkolne odb璠 si 25 wrze郾ia b.r.  
W zwi您ku z tym prosimy o wp豉t ww. kwot, na konto PSZS w ㄆkowie,  
przed terminem tych zawod闚, aby umo磧iwi start wszystkim szko這m.

Konto PSZS w ㄆkowie:
Bank Sp馧dzielczy w ㄆkowie nr 47 9204 0001 0003 3750 2000 0010 
Tytu貫m: wpisowe za rok szkolny 2014/2015
                                                                                 
Dzi瘯ujemy za zrozumienie i pomoc.Zarz康 PSZS w ㄆkowie