WWW.SZS.LUKOW.PL
SZKOLNY ZWIAZEK SPORTOWY - POWIAT £UKOWSKI
 
News & Updates

 

KOMUNIKATY - SZKO£Y PODSTAWOWE  2016/2017

powiat 
Biegi sztafetowe dz. i ch³ - powiat 06.10.2016 IGRZYSKA
o
o
rejon
Biegi sztafetowe dz i ch³ 13.10.2016 - rejon
o
o
województwo
o
o
o

KOMUNIKATY - GIMNAZJA - 2016/2017

powiat 
Biegi sztafetowe dz i ch³ powiat 06.10.2016 GIMNAZJA
o
o
rejon
Biegi sztafetowe dz i ch³ 13.10.2016 - rejon
o
o
województwo
o
o
o

KOMUNIKATY - SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE 2016/2017

powiat 
Biegi sztafetowe dz i ch³ powiat 06.10.2016 LICEALIADA
o
o
rejon
Biegi sztafetowe dz i ch³ 13.10.2016 - rejon
o
o
województwo
o
o
o