WWW.SZS.LUKOW.PL
SZKOLNY ZWIAZEK SPORTOWY - POWIAT ŁUKOWSKI
 
News & Updates

KALENDARZE IMPREZ SPORTOWYCH 


 IGRZYSKA DZIECI
kalendarz imprez-igrzyska dzieci -powiat
 
kalendarz imprez-igrzyska dzieci -rejon
-kalendarz rejonowy 2019-2020 (zał.)
 
kalendarz imprez-igrzyska dzieci -województwo
-kalendarz wojewódzki 2019-2020 (zał.)
 


 IGRYSKA MŁODZIEŻ SZKOLNA
kalendarz imprez-igrzyska młodzieży szkolnej -powiat
 
kalendarz imprez-igrzyska młodzieży szkolnej -rejon
-kalendarz rejonowy 2019-2020 (zał.)
 
kalendarz imprez-igrzyska młodzieży szkolnej -województwo
 -kalendarz wojewódzki 2019-2020 (zał.)
 
 

LICEALIADA 
kalendarz imprez - LICEALIADA - powiat
-kalendarz powiat 2019-2020 (zał)

k
alendarz imprez - LICEALIADA - rejon
-kalendarz rejon 2019-2020 (zał)

kalendarz imprez - LICEALIADA - województwo
-kalendarz wojewodzki 2019-2020 (zał)